Start

Lagerhallar – Underbar förvaringslösning eller för ditt event.

Köpa eller hyra bygghall, lagerhall eller lagertält?

Varje verksamhet blir effektivare av anpassade, praktiska och hållbara förvaringslösningar. Flera olika hallförvaringar och de kan användas som lagerhall, bygghall, lagertält eller annat ändamål, helt beroende på vad ni är i behov av. Variationsmöjligheterna är oändliga från det tillfälliga väderskyddet till en permanent lösning med el, avfuktning m.m.

Lagerhallar med mycket god kvalitet

  • Plasthallar ger större flexibilitet för utvidgning och design
  • Byggnader med fritt spann erbjuder maximalt nyttjande av golvytan
  • Effektiv och snabb montering
  • Ett billigare alternativ till traditionella byggnader
  • En mer flexibel löning, i en snabbt föränderlig omvärld

Lagerhall med mycket god kvalitet

Man jobbar tätt med kunder genom hela processen, från design och arbetet med material till konstruktion, grundarbetet på byggplatsen och resning av hallen. Följer projektet tills du är nöjd med din investering.

Plasthallar av högsta kvalitet och alla hallar möter gällande föreskrifter och standarder.

Plasthallar är starka, varaktiga, flexibla och flyttbara samt enkla i underhåll. Oberoende av om du behöver en tillfällig eller permanent flexibel tälthall har våra hallar ett stort användningsområde och de är alltid en kostnadseffektiv investering.

Lagerhall med flamskyddad duk

Detta innebär att duken inte fattar eld ens om den direkt utsatts för öppen låga. Alla våra bygghallar, lagerhallar m.m. dimensioneras enligt nationella föreskrifter. Stålstativet är varmgalvaniserat för lång livslängd.

Välj rätt lagerhall eller bygghall utefter era behov

Kompletta kundanpassade lösningar. Erfarna och kvalitetsmedvetna monterar hallen. Kunder är vana vid omgående service om någonting oförutsett skulle inträffa.

Finansiering – köp, hyr eller leasa

Oavsett ditt syfte att använda lagertält, lagerhallar, bygghallar eller någonting annat ger det er möjligheten leasa, köpa eller hyra samtliga hallar.

Tips till dig som ska använda lagerhallar

Lagerhallar finns i ett flertal storlekar, både på bredden och längden. Det finns vissa leverantörer som har lagerhallar som måttar 80 meter i bredd och där längden på hallen är näst intill oändlig.
I höjd finns hallar som når någonstans mellan 3 och 10 meter i takhöjd och vilken höjd man behöver styrs t ex av om truckar eller andra arbetsfordon ska arbeta i hallen. Lagerhall kan, trots namnet, användas till en mängd andra områden än som enbart lager.
Eftersom Sverige har ett klimat som ibland inte är det optimala för vissa sporter så kan en lagerhall vara lösningen och då istället användas som idrottshall/sporthall.

Alternativet för dig som inte vill investera i en alltför dyr lagerhall kan istället hyra eller leasa lagerhallar av en del leverantörer.

En lagerhall kan man köpa både isolerad och oisolerad. Om man har produkter som är känsliga för temperaturförändringar så bör man välja en isolerad hall. I kombination till detta kan man också välja till en värmefunktion till sin lagerhall.

De flesta som använder lagerhallar kompletterar med ett avfuktningssystem för att hålla fukten borta från produkterna som lagras i hallen.

När man ska köpa en lagerhall bör man välja utformning på lagerhallen utifrån vad man ska lagra i den. T ex så passar raka väggar bäst för placering av pallar.
Det kan vara bra att välja en lösning som kan byggas på med fler moduler allt eftersom behovet av lagerplats växer.

Lagerhallar förses med antingen dörrar eller portar.

Bland dörrar finns gångdörrar, entrédörrar samt nödutgångsdörrar. Vissa av dessa i form av skjutdörrar.
Portar kan vara t ex skjutportar eller vikportar med manuell eller automatisk hantering. De flesta leverantörer har också portar av större mått som gör det möjligt för lastbilar att passera genom.

Mindre lagerhallar kan du faktiskt själv montera och demontera med hjälp av anvisningar från leverantören. De större lagerhallarna kräver kunskap och verktyg från experter.
Lagerhallar förankras i marken med förankringsspik eller jordankare som standard. Om marken där hallen ska stå dock inte klarar av detta används istället betongelement eller plastgjuten betongsockel.
Lagerhallen har sedan en stålstomme som bekläds med någon form av täckduk.

Viktigt att tänka på inför ditt köp är även vilken belysning du behöver ha i lagerhallen.

Även om en lagerhall används som lager behöver den för den skull inte vara stillös. Både design och estetik är en, om inte den viktigaste, så ändå en faktor att ta med i beräkningen. Det finns leverantörer som erbjuder hallar med både sadeltak, bågformat tak eller brutet tak.
Färgen på hallen kan man också välja fritt bland en rad olika färger. Kanske du vill ha en faluröd hall med vita knutar? Att tänka på designutformningen kan vara viktigt då i vissa fall, då man kan behöva godkännande av kommunen för att sätta upp sin lagerhall.

Innan du väljer leverantör av dina lagerhallar så bör denne garantera dig support och tillhandahålla dig reservdelar till hallen.

Lagerhallar ger enkel förvaring

Lagerhall som ger dig ny flexibilitet i lagerhållning inom produktion och handel. Öppna fria ytor gör att du kan köra inne i lagret, och med måttanpassade portar får du enkelt in också stora varor. Dimensionen på stålstommen och PVC-duken ger så önskade transportörkonstruktioner och maskinella lastluckor och installerar dem åt dig. Hallen är perfekt för förvaring av bulkvaror i form av pulver eller granulat, anrikningsprodukter, virke och styckegods som båtar, maskiner och anordningar.

Allt för dina behov

Lagerhallar med spännvidder mellan 8 – 50 meter. Lagerhallarna byggs sektionsvis efter dina önskemål. Både stålkonstruktion och PVC-beklädnad tillverkas oftast i Sverige vilket leder till bra kvalitet och korta leveranstider. Lagerhallar har en kraftig stomme som klarar upp till 450 kg/m2, rejäl väggbandshöjd och stor port. Standardfärgerna är blå, grå, grön och röd.

Hallarna är lätta att montera och ta ned.

Lagerhallarna levereras med de tillbehör som du är i behov utav, som exempelvis specialportar, avfuktning, pallställ, belysning m.m. De går även att få varmisolerade.

Exempel på lagerhallar

Lagerhall Exempel 1
Denna hall passar för mindre lagerhållning, som maskinhall, för byggen m.m. både tillfälligt och permanent.

Specifikationer
Fribärande spännvidd: 6/8/10 m
Längdsektioner cc: Enl. snözon
Sidohöjd: 2,5-5 m
Port: 3×3/4×4 m

Lagerhall Exempel 2
Medium täcker dina behov för byggarbetsplatser, bilhallar, mellanlager m.m. både tillfälligt och permanent.

Specifikationer
Fribärande spännvidd: 12/15 m
Längdsektioner cc: Enl. snözon
Sidohöjd: 4-6 m
Port kan beställas

Lagerhall Exempel 3
Hallen passar för större lagerhållning, för mässor, som idrottshall m.m både tillfälligt och permanent.

Specifikationer
Fribärande spännvidd: 20-70 m
Längdsektioner cc: Enl. snözon
Sidohöjd: 4 m och uppåt
Port kan beställas